ارده کنجد کرم ۳۶۷ گرم
ارده کنجد کرم ۳۶۷ گرم

ارده کنجد کرم ۳۶۷ گرم

برند: کرم

ارده کنجد کرم ۳۶۷ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت موجود است و قیمت آن بین 86,800 تومان تا 89,000 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت پینکت دارد که تخفیف آن 7% است. برند این کالا کرم می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.