استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم
استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم
استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم
استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم
استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم

استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم

استیک برگر گوشتین ۹۵ درصد ۵۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت و دیجی کالا موجود است و قیمت آن 102,260 تومان می باشد. برند این کالا گوشتین می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.