الویه مرغ نامی ۵۰۰ گرم
الویه مرغ نامی ۵۰۰ گرم

الویه مرغ نامی ۵۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند یخدون، دیجی کالا جت، پینکت موجود است و قیمت آن بین 29,100 تومان تا 58,000 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت یخدون دارد که تخفیف آن 3% است. برند این کالا نامی می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.