بال گوشت 2 سوته
بال گوشت 2 سوته

بال گوشت 2 سوته

بال گوشت 2 سوته توسط تامین کنندگانی مانند ۲ سوته موجود است و قیمت آن 86,000 تومان می باشد. برند این کالا گوشت 2 سوته می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.