برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم
برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم
برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم
برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم
برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم

برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم

برند: آزما

برگر بوقلمون ۷۰% مقدار آزما ۴۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند دیجی کالا موجود است. برند این کالا آزما می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.