بستنی زعفرانی لیوانی (۵۵ گرم) کاله
بستنی زعفرانی لیوانی (۵۵ گرم) کاله
بستنی زعفرانی لیوانی (۵۵ گرم) کاله

بستنی زعفرانی لیوانی (۵۵ گرم) کاله

برند: کاله

بستنی زعفرانی لیوانی (۵۵ گرم) کاله توسط تامین کنندگانی مانند اسنپ اکسپرس موجود است و قیمت آن 3,000 تومان می باشد. برند این کالا کاله می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.