بستنی شکلاتی اسپکتا کاله ۲۴۰ گرم
بستنی شکلاتی اسپکتا کاله ۲۴۰ گرم

بستنی شکلاتی اسپکتا کاله ۲۴۰ گرم

برند: کاله

بستنی شکلاتی اسپکتا کاله ۲۴۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند اسنپ اکسپرس، تزول، اسنپ مارکت موجود است و قیمت آن بین 20,000 تومان تا 15,000 تومان می باشد. برند این کالا کاله می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.