سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم
سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم
سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم
سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم
سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم

سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم

سس مایونز آووکادو با چربی کاهش یافته فیلفیل ۳۸۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند دیجی کالا موجود است و قیمت آن 53,500 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت دیجی کالا دارد که تخفیف آن 15% است. برند این کالا فیلفیل می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.