شلیل انجیری وزن زنجیره تامین ۱ کیلوگرم
شلیل انجیری وزن زنجیره تامین ۱ کیلوگرم
شلیل انجیری وزن زنجیره تامین ۱ کیلوگرم

شلیل انجیری وزن زنجیره تامین ۱ کیلوگرم

شلیل انجیری وزن زنجیره تامین ۱ کیلوگرم توسط تامین کنندگانی مانند شیریک موجود است و قیمت آن 38,500 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت شیریک دارد که تخفیف آن 30% است. برند این کالا زنجیره تامین می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.