شکلات تخته ای شیری مینی گلناز (۲۰۰ گرم) باراکا
شکلات تخته ای شیری مینی گلناز (۲۰۰ گرم) باراکا
شکلات تخته ای شیری مینی گلناز (۲۰۰ گرم) باراکا

شکلات تخته ای شیری مینی گلناز (۲۰۰ گرم) باراکا

شکلات تخته ای شیری مینی گلناز (۲۰۰ گرم) باراکا توسط تامین کنندگانی مانند اسنپ اکسپرس موجود است و قیمت آن 34,000 تومان می باشد. برند این کالا باراکا می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.