شکلات تلخ سایرو ۵۵ درصد ۱۰۰۰ گرم
شکلات تلخ سایرو ۵۵ درصد ۱۰۰۰ گرم
شکلات تلخ سایرو ۵۵ درصد ۱۰۰۰ گرم

شکلات تلخ سایرو ۵۵ درصد ۱۰۰۰ گرم

برند: سایرو