شیر موز (۱ لیتر) کاله
شیر موز (۱ لیتر) کاله

شیر موز (۱ لیتر) کاله

برند: کاله

شیر موز (۱ لیتر) کاله توسط تامین کنندگانی مانند ۲ سوته موجود است و قیمت آن 19,500 تومان می باشد. برند این کالا کاله می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.