عدس همگل ۹۰۰ گرم
عدس همگل ۹۰۰ گرم

عدس همگل ۹۰۰ گرم

برند: همگل

عدس همگل ۹۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت و تزول موجود است و قیمت آن بین 49,210 تومان تا 15,000 تومان میباشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت پینکت دارد که تخفیف آن 5% است. برند این کالا همگل میباشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکت معتبر کمترین قیمت و بیشترین تخفیف را همواره به شما پیشنهاد میدهد.