فیله تیلاپیا بی استخوان ماهی ۱۰۰۰ گرم
فیله تیلاپیا بی استخوان ماهی ۱۰۰۰ گرم

فیله تیلاپیا بی استخوان ماهی ۱۰۰۰ گرم

برند: ماهی
شاید خوشتون بیاد