مخلوط سبزیجات منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرم
مخلوط سبزیجات منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرم
مخلوط سبزیجات منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرم

مخلوط سبزیجات منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرم

مخلوط سبزیجات منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند مدیسه موجود است و قیمت آن 31,800 تومان می باشد. برند این کالا نوبرسبز می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.