نخود فردینه ۹۰۰ گرم
نخود فردینه ۹۰۰ گرم

نخود فردینه ۹۰۰ گرم

نخود فردینه ۹۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت موجود است و قیمت آن بین 61,100 تومان تا 78,538 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت پینکت دارد که تخفیف آن 6% است. برند این کالا فردینه می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.