نخود (۸۰۰ گرم) خورشید شهر
نخود (۸۰۰ گرم) خورشید شهر
نخود (۸۰۰ گرم) خورشید شهر

نخود (۸۰۰ گرم) خورشید شهر

نخود (۸۰۰ گرم) خورشید شهر توسط تامین کنندگانی مانند اسنپ اکسپرس موجود است و قیمت آن 56,900 تومان می باشد. برند این کالا خورشید شهر می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.