همبرگر ممتاز 0/5 کیلو نیان
همبرگر ممتاز 0/5 کیلو نیان

همبرگر ممتاز 0/5 کیلو نیان

برند: ممتاز

همبرگر ممتاز 0/5 کیلو نیان توسط تامین کنندگانی مانند دیجی کالا جت موجود است و قیمت آن 80,600 تومان میباشد. برند این کالا ممتاز میباشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد میدهد.