کاراملی با کرم وانیلی ویفر ۱۸ گرم
کاراملی با کرم وانیلی ویفر ۱۸ گرم

کاراملی با کرم وانیلی ویفر ۱۸ گرم

برند: ویفر

کاراملی با کرم وانیلی ویفر ۱۸ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت موجود است و قیمت آن 3,000 تومان می باشد. برند این کالا ویفر می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.