کره بادام شیرین نیری ۲۰۰ گرم
کره بادام شیرین نیری ۲۰۰ گرم

کره بادام شیرین نیری ۲۰۰ گرم

برند: نیری

کره بادام شیرین نیری ۲۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند اسنپ مارکت موجود است و قیمت آن 107,800 تومان می باشد. برند این کالا نیری می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.