کشک مایع پاستوریزه دهکده ۵۰۰ گرم
کشک مایع پاستوریزه دهکده ۵۰۰ گرم

کشک مایع پاستوریزه دهکده ۵۰۰ گرم

برند: دهکده

کشک مایع پاستوریزه دهکده ۵۰۰ گرم توسط تامین کنندگانی مانند پینکت موجود است و قیمت آن بین 46,835 تومان تا 49,300 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت پینکت دارد که تخفیف آن 5% است. برند این کالا دهکده می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.