گالا سیب
گالا سیب

گالا سیب توسط تامین کنندگانی مانند پینکت موجود است و قیمت آن بین 28,900 تومان تا 31,900 تومان می باشد. برند این کالا سیب می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.