گردوی تازه با پوست سبز وزن 1 کیلو
گردوی تازه با پوست سبز وزن 1 کیلو
گردوی تازه با پوست سبز وزن 1 کیلو

گردوی تازه با پوست سبز وزن 1 کیلو

گردوی تازه با پوست سبز وزن 1 کیلو توسط تامین کنندگانی مانند شیریک موجود است و قیمت آن 30,500 تومان می باشد. این کالا در حال حاضر بیشترین تخفیف را در سایت شیریک دارد که تخفیف آن 23% است. برند این کالا زنجیره تامین می باشد. سوپرز با جستجو در همه سایت های سوپر مارکتی معتبر، همواره کمترین قیمت خرید و بیشترین تخفیف را به شما پیشنهاد می دهد.